วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำเนียบสถานีวิทยุชุมชน จ.ราชบุรี

อำเภอเมือง
 1. FM 98.50 MHz "วิทยุชุมชนคนเมืองราช" (04.00-23.00 น.) นายนิวิฐ เล้าประเสริฐ ที่ตั้ง : 158 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 08-1857-8120, 0-3231-9267 โทรสาร. 0-3232-4004 (300:60:30)
 2. FM 90.25 MHz "วิทยุชุมชนเมืองโอ่งมังกร ดราก้อนเรดิโอ" (05.00-23.00 น.) นางเพลินพิศ มงคลฟ้า ที่ตั้ง : 145/364 ม.9 หมู่บ้านนิรันดร์ฮิล วิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 08-1941-7729 โทรสาร. 0-3232-8671 (500:50:15)
 3. FM 91.25 MHz "วิทยุชุมชนวัดเขาวังราชบุรี" (04.00-20.00 น.) พระมหาศุภวัฒน์ สุถทไท ที่ตั้ง : 338 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 08-1372-1939, 0-3231-2746 (30:30:15,เสาตั้งอยู่บนยอดเขาวังสูง 43 ม. ไม่มีโฆษณา)
 4. FM 104.25 MHz "วิทยุชุมชนคฑาธร CITY RADIO เมืองราชบุรี" (05.00-01.00 น.) นายชินกร สันโดษ ที่ตั้ง : 11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-5845-8680, 0-3231-5255, โทรสาร. 0-3235-0080 (300:45:25)
 5. FM 88.75 MHz "วิทยุชุมชน Community Radio" (06.00-22.00 น.) น.ส.ขวัญกมล นันทชัยพร, น.ส.สุรีย์รัตน์ อินทร์บำรุง ที่ตั้ง: 285/67 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-9109-58985, 08-9744-7626, 0-3231-0789 โทรสาร. 0-3232-6860 (30:30:15)
 6. FM 91.75 MHz "คลื่นประชาชน คนราชบุรี" (06.00-22.00 น.) พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ : บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ที่ตั้ง: 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-1434-8777, 0-3231-0262, 0-3233-7154 โทรสาร. 0-3231-0397 (30:42:15)
 7. FM 105.00 MHz "สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี" นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ที่ตั้ง: 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-1511, 0-3233-7477, 08-9013-7334 (350:45:50)
 8. FM 97.25 MHz "วิทยุชุมชนบ้านคนเขาแร้ง" (05.00-24.00 น.) นายกอบศักดิ์ คำสุข ที่ตั้ง: 46/1 ม.7 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3239-1640, 08-9254-1148 โทรสาร.0-3239-1641 (40:50:30)
 9. FM 96.25 MHz "วิทยุชุมชนเสียงจากหินกอง" (07.00-24.00 น.) นายศุภกร เลขวัฒนโรจน์ ที่ตั้ง: 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3239-1397, 08-9232-0249 (30:30:15) หยุดออกอากาศ
 10. FM 100.75 MHz "วิทยุชุมชนเมืองราชบุรี (เพชรเมืองราช)" (07.00-17.00 น.) น.ส.กรรณิการ์ บุญมีประเสริฐ ที่ตั้ง: 60/2 ม.1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-6089, 08-1572-3012 โทรสาร.0-3231-7065 (30:30:15) หยุดออกอากาศ
 11. FM 106.25 MHz "วิทยุชุมชนท้องถิ่นบ้านหลุมดิน" (05.00-24.00 น.) นายเจตน์สฤษฎิ์ อนันตเฑียร, นายบัณฑิต เกศนียบุตร (หน.สถานี) ที่ตั้ง: 20/1 ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-1818, 08-6166-9554,08-9258-3397 (300:40:15)
 12. FM 100.50 MHz "วิทยุชุมชนคนห้วยไผ่" (05.00-23.00 น.) น.ส.รจนา ใจมุ่ง (นายไพบูลย์ คงวัตร โทร.08-1408-0309) ที่ตั้ง: 200 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3222-7543, 08-1875-9237 (30:40:15)
 13. FM 96.75 MHz "วิทยุชุมชนราชบุรีสัมพันธ์" (08.00-18.00 น.) นายกันหา สร้อยน้ำ ที่ตั้ง: 210 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-7977-7638 (30:30:15)
 14. FM 99.00 MHz "สถานีข่าวของชาวราชบุรี" นายทศพล แก้วทิมา ที่ตั้ง: 85/23 ซ.เลิศฤทธิ์ ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3235-0438, 08-1294-3350 (30:30:15)
 15. FM 90.75 MHz "วิทยุชุมชนตลาดศณีเมือง" นายปฐมพร เจียสกุล ที่ตั้ง: 145/116 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0787, 08-6368-2881 โทรสาร.0-3233-8099
 16. FM 107.75 MHz "วิทยุชุมชนคลื่นความรักและพัฒนา" (01.00-24.00 น.) สื่อมวลชนคาทอลิก ราชบุรี (คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก) ที่ตั้ง: 80 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0686 (30:30:10)
 17. FM 96.25 MHz "ร่วมด้วยช่วยกัน" นายธนาธิป ไชยแสงสาโรจน์ (ดีเจ หรั่ง) นายกสมาคมสื่ออิสระ จ.ราชบุรี ที่ตั้ง 73/4 ถ.เพชรเกษม (หน้า รพ.เมืองราช) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (เปิดสถานีเมื่อ 8 เม.ย.2553)
อำเภอบ้านโป่ง
 1. FM 102.75 MHz "วิทยุชุมชนบริษัทบ้านโป่งแมสมีเดีย" (05.00-24.00 น.) นายทศพล เจนวีรวัฒน์ ที่ตั้ง: 123 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3234-3844, 08-1857-5922 โทรสาร.0-3234-3844 (500:48:100)
 2. FM 103.75 MHz "วิทยุชุมชนวัดม่วง" (09.00-17.00 น.) นายประสิทธิ์ ชูสุทธิ์ ที่ตั้ง: วัดโพธิ์บัลลัง ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3234-3600,08-1172-1885 (30:30:15) ไม่มีโฆษณา
 3. FM 100.75 MHz "วิทยุชุมชนนาวเรดิโอ" (06.00-24.00 น.) นายสุพพัต ฉัตรนำภู ที่ตั้ง: 43 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3230-1199, 08-1774-7611 โทรสาร. 0-3230-1200 (30:40:25)
 4. FM 98.75 MHz "วิทยุชุมชนบ้านโป่ง (Netwer Radio)" (24 ชั่วโมง) นางนิชาภัส ฟักขำ ที่ตั้ง: 5/5 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3234-3798, 08-1941-8844 โทรสาร.0-3234-4434 (30:30:15)
 5. FM 94.25 MHz "วิทยุชุมชนบุญทำดี" (06.00-24.00 น.) นางศุภาสินี บุญทำดี ที่ตั้ง: 110 ซ.บุญทำดี ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-1944, 08-1434-0040 (30:30:15) หยุดออกอากาศ
 6. FM 96.25 MHz "วิทยุชุมชนมายเฮาส์ (Netwer Radio)" (24 ชั่วโมง) นายรังษี จังธนสมบัติ ที่ตั้ง: 35/473 ซ.มายเฮ้าส์ ถ.แสงชูโต(บ้านปากแรต5) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-6327-4585 โทรสาร.0-3234-4434 (30:30:15)
 7. FM 106.40 MHz "วิทยุชุมชนซาเลเซียน" (06.00-24.00 น.) นายจิตติ อุปการ ที่ตั้ง: 6 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-6757-5987 โทรสาร.0-3220-0117 (30:60:15) ไม่มีโฆษณา
 8. FM 94.30 MHz "วิทยุชุมชน Nice Radio" (24 ชั่วโมง) นายมณเฑียร บุญศรี ที่ตั้ง: 18/8 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-2869, 08-1014-3575 (30:30:15) หยุดออกอากาศ
 9. FM 95.35 MHz "วิทยุชุมชนคนสร้างสรรค์บ้านโป่ง(อเมซิ่งเรดิโอ)" (05.00-02.00 น.) นายเศกสิทธิ์ สิโนทก ที่ตั้ง: 4/4 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, 35 ดาราค่าเฟ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3222-2334,0-3222-2935, 08-9787-7256, 08-1587-4648 โทรสาร.0-3222-1710 (30:30:15)
 10. FM 91.75 MHz "วิทยุชุมชนคนดอนกระเบื้อง" (06.00-22.00 น.) นายปิยวัฒน์ หารปราบ ที่ตั้ง: 167 ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3221-6450, 08-6751-0192 (30:30:10)
 11. FM 101.00 MHz "วิทยุชุมชน FM 101.00 MHz Life style Radio" นายพูนศักดิ์ ธรรมติกานนท์ ที่ตั้ง: 74/76 ม.4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-6856-1674 (30:30:10)
 12. FM 104.45 MHz "วิทยุสัมพันธ์สื่อสารมวลชน FM 104.45 MHz" นายชยุต กมลคุณาทัย ที่ตั้ง: 86 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3229-9049, 08-7755-1992, 08-7411-5833 (1000:60:15)
 13. FM 101.65 MHz "สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง" จ.ส.อ.ศุภากร บุญจันทร์ ที่ตั้ง: 2/1 ม.9 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9064-2063
 14. FM 93.75 MHz "สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒฯอาชีพ (R-radio Network)" นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ที่ตั้ง: วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3274-3745 โทรสาร.0-3234-4979
อำเภอโพธาราม
 1. FM 105.25 MHz "วิทยุชุมชนคนโพธาราม" (05.00-23.00 น.) นายสมชาย กมลพันธ์ทิพย์ นายองอาจ-นางขวัญใจ คำนา(ผู้ประสานงาน) ที่ตั้ง: 43/3 ม.1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3235-5148,08-6521-4223,08-9900-3588 (100:45:25)
 2. FM 89.05 MHz "วิทยุชุมชนคนหนองโพ" (06.00-23.00 น.) นายสมชาย กมลพันธ์ทิพย์ นายองอาจ-นางขวัญใจ คำนา(ผู้ประสานงาน) ที่ตั้ง: 15 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3234-0509,08-6521-4223 โทรสาร.0-3235-5051(30:30:15)
 3. FM 108.00 MHz "วิทยุชุมชนเมืองคนสวย" (24 ชั่วโมง) นายสมชาย กมลพันธ์ทิพย์ นายองอาจ-นางขวัญใจ คำนา(ผู้ประสานงาน) ที่ตั้ง: 17/1 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3234-8225,08-6521-4223,08-9900-3588 (100:45:25)
 4. FM 102.25 MHz "วิทยุชุมชนคนธรรมเสน" (07.00-24.00 น.) นายคมกริช เกิดขำ(นายธนากร เกิดขำ ผู้ประสานงาน) ที่ตั้ง: 43/3 ม.5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3235-9090,08-6575-9152, 08-1191-9737 (30:30:15)
 5. FM 94.25 MHz "วิทยุชุมชนบ้านเจ็ดเสมียน" (06.00-22.00 น.) นายสมาน สุนเทียน ที่ตั้ง: 90 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3239-7392, 08-6995-8803 (30:30:15)
 6. FM 98.75 MHz "วิทยุชุมชน FM 98.75 MHz Network Radio" (24 ชั่วโมง) นางนงนภัส ฟักขำ 5/5 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ตั้ง: อาคารเจริญเคเบิ้ลทีวีหนองโพ 231/1 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3234-0029,08-6327-4585 โทรสาร.0-3230-1098
 7. FM 103.25 MHz "วิทยุชุมชนเสียงธรรมเพื่อชาวหนองกวาง" (24 ชั่วโมง) นายศุภชัย วรานุภาพกุล ที่ตั้ง: วัดป่าสันติพุทธาราม(วัดป่าเขาแดงใหญ่) ม.3 บ้านหนองแหน ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3271-1250, 08-6343-5404 (1,000:75:50)
 8. FM - MHz "วิทยุชุมชนบ้านคลองข่อย" (ยังไม่ออกอากาศ) นายประสาร ประสูตรนาวิน ที่ตั้ง: 110 ม.6 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-9062-6784
 9. FM 103.45 MHz "วิทยุชุมชนตำบลบางโตนด" (05.00-24.00 น.) นายวีระพันธ์ สุนทรพรหม ที่ตั้ง: 95 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3274-1430,08-5426-6905 (500:50:40)
 10. FM 106.00 MHz "สถานีวิทยุสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)" สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่ตั้ง: 119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3238-9220,0-3238-9038-9 โทรสาร.0-3238-9089 (1,000:55:25)
 11. FM 91.00 MHz "Plak music สถานีวทิยุชุมชนคนบ้านเลือก" อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อำเภอจอมบึง
 1. FM 93.75 MHz "วิทยุชุมชนจอมบึง" (06.00-22.00 น.) นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง ที่ตั้ง: 46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.0-3226-1790 ต่อ 3312, 08-9984-8599 (500:40:30)
 2. FM 105.75 MHz "สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านจอมบึง" (05.00-22.00 น.) นายวินิจ วงศ์ยะลา ที่ตั้ง: สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านจอมบึง ต.บ้านชุกหว้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.08-1948-4072 (300:48:60)
 3. FM 100.65 MHz "ลักกี้ เรดิโอ" นายณัชพล อึ้งเฮง ที่ตั้ง: 8/3 ม.4 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.0-3226-5101, 08-6373-4010,08-6517-1000 (1,000:60:60)
 4. FM 103.65 MHz "วิทยุชุมชนจอมบึงเรดิโอ" (05.00-24.00 น.) นายสมาน สาลี, น.ส.ประไพรัตน์ ใช่ภู่พิรัตน์ ที่ตั้ง: 233 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.0-3226-1288,08-1007-4080,08-1856-9526 (1,000:60:100)
อำเภอดำเนินสะดวก
 1. FM 104.75 MHz "วิทยุชุมชนวัดหลวงพ่อสด" (04.00-23.00 น.) พระมหาปราโมทย์ปโมทิโต(พระมหาสมชาติ โทร.08-1586-8685) ที่ตั้ง: 109 ม.7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1941-1601 โทรสาร.0-3235-3326 (100:60:30) ไม่มีโฆษณา
 2. FM 87.75 MHz "วิทยุชุมชนบ้านบัวงาม" (05.00-24.00 น.) นายนพพร ยงวรรณกร ที่ตั้ง: 182 ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3238-7387,08-1880-3744 (30:60:15)
 3. FM 98.75 MHz "วิทยุชุมชนคนดำเนินวัดปราสาทสิทธิ์" (05.00-23.00 น.) นายสมศักดิ์ เจียมฉวี ที่ตั้ง: 326 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3236-0924, 08-9916-0024,08-1702-5527 (500:60:20)
 4. FM 103.85 MHz "วิทยุชุมชนคนแพงพวย" (05.00-23.00 น.) นายเดช จำรัสศรี ที่ตั้ง: 139 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1880-9213,08-1987-5033 โทรสาร.0-3224-1401 (600:45:40)
 5. FM 98.25 MHz "วิทยุชุมชนคนดำเนินสะดวก" (05.00-02.00 น.) นายเจษฎาพร ชมภู ที่ตั้ง: 39 ม.9 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3234-5087,08-7983-1998 โทรสาร.0-3234-5522 (750:60:15)
 6. FM 91.50 MHz "วิทยุชุมชนเพลงฮิตสนั่นเมือง" นายภิญโญ เรืองชัยนุสรณ์ ที่ตั้ง: 44/21 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1856-4155 โทรสาร.0-3236-0934
 7. FM 88.25 MHz "วิทยุชุมชนสวัสดีเมืองไทยเรดิโอ" นายยุทธนา สุขประเสริฐ ที่ตั้ง: 103 ม.5 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1995-4262 โทรสาร.0-3225-4301 (500:45:15)
 8. FM 105.85 MHz "วิทยุชุมชนคนดำเนินเพื่อคุณเรดิโอ" (06.00-22.00 น.) น.ส.ลมัย อังสุโชติ ที่ตั้ง: 96 ม.3 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3224-5948, 08-3819-0885,08-6505-6690 (600:60:40)
อำเภอบางแพ
 1. FM 92.25 MHz "วิทยุชุมชนวัดใหญ่โพหัก" นายนพพร ยงวรรณกร ที่ตั้ง: 5/2 ม.4 ซ.วัดใหญ่โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3238-7019,08-1880-3744
 2. FM 99.75 MHz "วิทยุชุมชนคนบางแพ" (06.00-24.00 น.) นางสมศรี แสนนาใต้ ที่ตั้ง: 66/9 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3234-0122,08-9260-4499 (30:30:15)
อำเภอปากท่อ
 1. FM 106.50 MHz "วิทยุชุมชน Thai Nun Radio" แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน ที่ตั้ง: สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-1058 โทรสาร.0-3235-8364
 2. FM 97.75 MHz "เรสซีเดนส์เรดิโอ" นายมานพ วงศ์ปัญจ ที่ตั้ง: อาคารเทพธรรมเรสซีเดนส์ สี่แยกปากท่อ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.0-3228-2562,08-5891-1985
อำเภอสวนผึ้ง
 1. FM 103.75 MHz "วิทยุชุมชนคนสวนผึ้ง" นายกองค์การบริหารสวนตำบลสวนผึ้ง ที่ตั้ง: องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร.08-6795-5499,08-5996-1821 (สมพงษ์)
หมายเหตุ
-
ตัวเลขในวงเล็บ เช่น (30:30:15) หมายถึง (กำลังส่ง(watt):เสาสูง(เมตร):รัศมีการเผยแพร่(กม.))
-ข้อกำหนดวิทยุชุมชน : กำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ (ระบบ FM),เสาสูงไม่เกิน 30 เมตร จากระดับพื้นดิน, รัศมีการส่งกระจายเสียงไม่เกิน 15 กิโลเมตร

ที่มา :
-สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี. (2552).รายชื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค.2552). เอกสารถ่ายสำเนา.